Popeleční středa v litoměřické katedrále sv. Štěpána

Jana Michálková 20.února 2012

Popeleční středa v litoměřické katedrále sv. ŠtěpánaMons. Jan Baxant, litoměřický biskup, bude sloužit 22. února 2012 od 7.30 hodin v katedrále sv. Štěpána na Dómském náměstí v Litoměřicích mši svatou s udílením popelce. Popeleční středou věřící vstoupí do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.

 

 

Zavedení „popeleční středy se datuje do 6. - 7. století. Od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo, nebo je popel sypán na hlavu se slovy: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš (srov. Gn 3,19) nebo „Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15).

Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do současnosti. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svoje hříchy a vyjadřuje vůli učinit pokání s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (u nás z „kočiček - ratolestí vrby jívy) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.