Popeleční středa v roce 2024 v litoměřické katedrále

Milena Davídková 14.února 2024

Ve středu 14. února 2024 v 7.30 hodin sloužil biskup Mons. Jan Baxant spolu s kanovníky svatoštěpánské kapituly v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mši svatou z Popeleční středy. Biskup při této mši svaté na znamení pokání sypal na hlavu popelec se slovy: „Čiňte pokání a věřte evangeliu“. Těm, kdo během čtyřicetidenního postu činí pokání, Bůh jistě dá milost, aby se k němu přiblížili a svůj život narovnali podle Něho. Kající znamení není jen vnější úkon, ale vždy jde na prvním místě o proměnu lidského srdce.  

14. února 2024, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Karel Pech