Popeleční středou začal čtyřicetidenní půst před Velikonocemi

Jana Michálková 18.února 2010

Popeleční středou začal čtyřicetidenní půst před VelikonocemiV katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se ve středu 17. února konala mše sv. s udílením popelce. Popeleční středou křesťané vstoupili do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Kristova zmrtvýchvstání.

Mši sv. celebroval generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, koncelebranty byli emeritní biskup Mons. Josef Koukl a dómský farář P. Jiří Hladík. Liturgii v katedrále doprovodil litoměřický chrámový sbor.

P. Stanislav Přibyl zde přečetl poselství papeže Benedikta XVI. k postní době nazvané Bůh dává spravedlnost na základě víry v Ježíše Krista, v němž se Svatý otec věnuje tématu spravedlnosti a jejího křesťanského smyslu. Poté požehnal popel, symbol smrti a nicotnosti, získaný ze spálených ratolestí „kočiček posvěcených v loňském roce na Květnou neděli. Se slovy: „Obraťte se a věřte evangeliu, pak spolu s emeritním biskupem Josefem uděloval věřícím znamení kříže popelem na čelo.

Zavedení „popeleční středy se datuje do 6. až 7. století, udílení popelce od konce 11. století. Jeho přijetí je znamením kajícnosti. Symbolicky naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svoje hříchy a vyjadřuje vůli učinit pokání s nadějí, že mu Bůh odpustí.

 

Příloha poselstvi_Benedikta_XVI._postni_doba_2010.doc