Popeleční středou začalo postní období 2023

Dominik Faustus 22.února 2023

Na Popeleční středu 22. února 2023 v 7:30 zahájil udělením popelce a slavením mše svaté litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána svatopostní dobu. Koncelebranty mše svaté byli generální vikář Mons. Martin Davídek, probošt katedrální kapituly J.M. Jiří Hladík, děkan katedrální kapituly J.M. Karel Havelka a děkan litoměřické farnosti u Všech svatých J.M. Józef Szeliga. Výzvou „Čiň pokání a věř evangeliu“ na Popeleční středu věřící nejen v litoměřické diecézi vstupují do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.

 Středa 22. února 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus