Poradenské centrum Diecézní charity Litoměřice oficiálně v nových prostorech

Dominik Faustus 5.dubna 2019
Včera v dopoledních hodinách proběhlo slavnostní zahájení Poradenského centra Litoměřice, které provozuje Diecézní charita Litoměřice. Otevření nových prostor se zúčastnil senátor a litoměřický starosta Mgr. Ladislav Chlupáč, litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika a další hosté. Úvodního slova se ujala ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, která účastníky seznámila s průběhem realizace projektu. Následovala prezentace vedoucí Poradenského centra Bc. Aleny Holcové o historii, náplni a poslání jejich činnosti. Posláním služby je prostřednictvím služeb základního a odborného poradenství podporovat uživatele ve zvládání nepříznivých sociálních situací, předcházet vzniku sociálního vyloučení a podporovat sociální začleňování uživatelů služby. V roce 2018 tuto službu využilo 239 uživatelů, se kterými proběhlo celkem 849 setkání. “Nejčastěji se věnujeme problematice zadluženosti, občanského poradenství a cizinecké problematice”, upřesnila vedoucí služby Alena Holcová. “Vážím si toho, že toto Poradenské centrum tu je pro své klienty, kteří potřebují podat pomocnou ruku a i nadále pro ně zkvalitňuje své služby”, řekl starosta Litoměřic. Poté následovalo slavnostní přestřižení pásky, jehož se ujala ředitelka litoměřické Charity, senátor spolu s litoměřickým biskupem, který následně nové prostory požehnal. “Jsem velmi rád, že poradna existuje a rozvíjí se. Je důležité, aby lidi podporovala. Zároveň si vážím lidí, kteří nad svými problémy jen nezoufají, ale snaží se pro zlepšení své situace něco udělat, nechat si poradit”, uvedl biskup Baxant.


Sídlo Diecézní charity Litoměřice, 4. dubna 2019, Litoměřice

Foto: Diecézní charita Litoměřice