Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době

Jana Michálková 4.února 2013

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní doběPřinášíme text Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2013; ta začíná již 13. února. Svatý otec se v textu zaměřuje na téma: Víra v lásku vzbuzuje lásku. Text je uvozen citátem My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám (1 Jan 4, 16).

 

Papež úvodem dokumentu připomíná, že prožívání postní doby v Roce víry nabízí vzácnou příležitost, abychom rozjímali o vztahu mezi vírou a láskou; o vztahu mezi vírou v Boha, v Boha Ježíše Krista, a láskou, která je plodem působení Ducha Svatého a vede nás po cestě oddanosti Bohu i druhým lidem.

Ve čtyřech kapitolách následně téma rozvíjí z pohledu víry jako odpovědi na Boží lásku, milosrdné lásky jako života z víry, nerozlučitelného propojení mezi vírou a láskou či priority víry a primátu lásky.

Celý dokument naleznete v příloze.

 

Příloha: Posel.k postni dobe2013.pdf