Poselství papeže ke Světovému dni nemocných 2012

Jana Michálková 2.února 2012

Poselství papeže ke Světovému dni nemocných 2012Přinášíme vám český překlad poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě Světového dne nemocných, který připadá na 11. února 2012. Celý text dokumentu naleznete v příloze článku.

 

 

POSELSTVÍ papeže Benedikta XVI.
U PŘÍLEŽITOSTI 20. SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH
(11. února 2012)
„Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.  (Lk 17, 19)

 

Drazí bratři a sestry,

u příležitosti Světového dne nemocných, který budeme slavit 11. února 2012, v den památky Panny Marie Lurdské, toužím obnovit svou duchovní blízkost vůči všem nemocným, kteří se nacházejí v léčebných zařízeních anebo v rodinné péči. Projevuji každému z nich výrazy starostlivosti a lásky celé církve.  Šlechetným a láskyplným přijetím každého lidského života, především slabého a nemocného, vyjadřuje křesťan důležitou stránku svého vlastního evangelního svědectví podle Kristova příkladu, který se skláněl k člověku a jeho  duchovním i hmotným bolestem, aby je uzdravoval.

Celý text dokumentu naleznete v příloze.