Poslední rozloučení s Alexandrem Haniskem

Jana Michálková 15.května 2017

V Turnově se ve čtvrtek 11. května 2017 konalo poslední rozloučení se zesnulým trvalým jáhnem Alexandrem Haniskem. Zemřel po těžké nemoci 29. dubna ve věku 85 let. Za dar jeho života podělovali při mši svaté v kostele Narození Panny Marie jeho nejbližší příbuzní a přátelé, dále generální vikář Mons. Martin Davídek, děkan svatoštěpánské katedrální kapituly J. M. can. Karel Havelka, okrskový vikář, turnovský děkan a kapitulní kanovník J. M. can. Václav Vlasák, kněží z turnovského vikariátu a spolubratři v jáhenské službě.

Alexander Hanisko se narodil na Slovensku v obci Fiľakovo. V jáhenské službě v turnovském vikariátu litoměřické diecéze působil od roku 1994 a podle slov jeho rodiny se tato služba stala největší náplní jeho života. Byl pracovitý, zodpovědný a čestný, své povinnosti se snažil vykonávat s vysokým nasazením. Víra v Pána Boha mu pomáhala překonávat životní těžkosti.

R. I. P.