Poslední rozloučení s kanovníkem Karlem Jordánem Červeným

Milena Davídková 14.června 2020

V sobotu 13. června 2020 se v děkanském kostele sv. Jakuba Většího v České Kamenici konalo poslední rozloučení s J.M. can. Karlem Jordánem Červeným. Zádušní mši svatou celebroval za přítomnosti kanovníků litoměřické katedrální kapituly, kněží děčínského vikariátu a dalších kněží litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Kázání pronesl probošt litoměřické kapituly prelát J.M. can. Mgr. Jiří Hladík, O.Cr., kterého se zesnulým Otcem Jordánem pojilo dlouholeté kněžské přátelství. Českokamenický kostel byl zaplněn nejen nejbližší rodinou, ale i farníky, přáteli, zástupci města a také umělci, se kterými se zesnulý často setkával. Po mši svaté byly jeho tělesné ostatky převezeny do Litoměřic, kde byly uloženy do hrobky litoměřické kapituly poblíž hrobky litoměřických biskupů, kde budou očekávat vzkříšení na konci věku.

Vzpomínáme na Otce Jordána spolu s jeho blízkými a přáteli v modlitbě a křesťanské naději na setkání u našeho Pána.

Za galerií z posledního rozloučení, najdete také vzpomínku na Otce Jordána v archivních fotografiích.

13. června 2020, kostel sv. Jakuba Většího, Česká Kamenice 

Foto: Robin Herink

Foto: Lukáš Gross a Antonín Fegyveres

13. června 2020, Městský hřbitov, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus a Lukáš Gross


Vzpomínka na Otce Jordána v archivních fotografiích

Foto: Robin Herink