Poslední rozloučení s R.D. Františkem Kocmanem

Dominik Faustus 7.prosince 2019

V pátek 6. prosince 2019 se v 11 hodin v kostele sv. Vavřince v Tatobitech konala pohřební mše svatá, při které se kněží turnovského vikariátu i kněží, kteří připutovali z mnoha dalších míst, rozloučili s R.D. Františkem Kocmanem, emeritním farářem v Rovensku pod Troskami. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, kazatelem děkan litoměřické svatoštěpánské kapituly J.M. can. Karel Havelka, který poděkoval přítomným smutečním hostům a paní Marii Pánkové za její dlouholetou péči, zvláště v posledních 13 měsících, kdy již byl otec František trvale upoután na lůžko. V závěru mše svaté promluvili i další přítomní kněží. Tělo zesnulého otce Františka bylo pak převezeno před kostel sv. Václava v Rovensku pod Troskami, odkud průvod pokračoval na místní hřbitov, kde byly tělesné ostatky uloženy do hrobu ve víře ve slavné vzkříšení těla na konci věků. Nad hrobem promluvili i kněží, kteří připutovali ze Křtin, jež jsou rodištěm kněze. RiP!

Kostel sv. Vavřince, Tatobity a městský hřbitov v Rovensku pod Troskami, 6. prosince 2019

Foto: Dominik Faustus