Poslední rozloučení s R.D. Františkem Segeťou

Dominik Faustus 13.května 2023

V sobotu 13. května 2023 se od 13 hodin konalo v kostele sv. Václava v Srbské Kamenici poslední rozloučení se zesnulým R.D. Františkem Segeťou. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který byl hlavním celebrantem zádušní mše svaté se při promluvě dotázal přítomných, zda-li zažili, že by otec František byl někdy smutný a neradostný. Odpovědí bylo, že nikdy ho takového nezažili, ale naopak vždy se na lidi usmíval a měl je rád. Po mši svaté byly jeho ostatky uloženy do kněžského hrobu na místním hřbitově, kde bude očekávat slavné vzkříšení.

Sobota 13. května 2023, kostel sv. Václava, Srbská Kamenice

Foto: Dominik Faustus