Poslední rozloučení s trvalým jáhnem Mgr. Jiřím Čunátem

Dominik Faustus 13.listopadu 2021

V pátek 12. listopadu 2021 ve 14 hodin se v kostele Panny Marie Sněžné ve Sněžné u Krásné Lípy konalo poslední rozloučení s trvalým jáhnem litoměřické diecéze Mgr. Jiřím Čunátem. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, koncelebroval jezuita P. František Hylmar, šluknovský arciděkan R.D. Pavel Procházka, R.D. Milan Matfiak a salesián P. Jozef Kujan. Jáhenskou službu u oltáře vykonal Mgr. Jan Hedvík. Na konci bohoslužby vzpomněl na svého otce a poděkoval přítomným jeho syn Martin Čunát. Odpočinutí věčné dej mu ó Pane, a světlo věčné ať mu svítí. R.I.P.

Pátek 12. listopadu 2021, kostel Panny Marie Sněžné, Sněžná

Foto: Dominik Faustus