Postní almužna 2013

Hana Klára Němečková 13.února 2013

Postní almužna 2013Pro období půstu Charita České republiky nabízí křesťanům i letos akci Postní almužna. V litoměřické diecézi ji koordinuje Veronika Vedejová z Diecézní charity Litoměřice.

 

Postní almužna není sbírka, ale duchovně-formační aktivita, která má v duchu křesťanské tradice napomoci plodnému prožití přípravy na Velikonoce. Almužna vždy byla spolu s půstem a modlitbou projevem vnitřního pokání, obrácení ve vztahu k sobě samému, ve vztahu k Bohu a druhým lidem.

Princip aktivity je jednoduchý: Farnost si přiveze nebo obdrží na objednání poštou z Diecézní charity Litoměřice papírové krabičky, tzv. postničky. Do nich potom každý farník, který má zájem, střádá peníze ušetřené tím, že si během půstu něco odepřel. Na dně krabičky je možné označit preferenci, tj. komu by své peníze rád poukázal (matky s dětmi v tísni, senioři, cizinci, lidé bez domova, těžce nemocní apod.)  O Velikonocích krabičku odevzdá zpět do své farnosti, která se po dohodě s charitou rozhodne, jakým způsobem s takto získanými prostředky naloží - jedná se vždy samozřejmě o pomoc lidem v nouzi.

 

Koordinátorkou akce pro litoměřickou diecézi je Veronika Vedejová, DCH Litoměřice, e-mail: dobrovolnici@dchltm.cz , tel. 734 435 168, 416 731 452.

 

Více informací na www.postnialmuzna.cz.

Tiskovou zprávu najdete zde.