Postní almužna v Mladé Boleslavi

R.D.ICLic Józef Szeliga, prezident Diecézní charity Litoměřice 9.března 2010

Postní almužna v Mladé BoleslaviMladoboleslavská farnost se letos připojila k aktivitě nazvané Postní almužna. Jak uvedl litoměřický biskup Jan Baxant v Acta Curiae, není to nová sbírka, ale výsledek postního snažení dětí i dospělých. Finanční hodnotu toho, co si v duchu postního sebezáporu odřeknu, vložím do domácí pokladničky jako almužnu pro potřebné.

V loňském roce probíhala Postní almužna v arcidiecézi olomoucké a diecézi brněnské, letos se k ní přidaly i další diecéze. Litoměřická se k této aktivitě, kterou organizuje Charita, připojí příští rok.

 

Tak jak bylo domluveno a jak píše otec biskup Jan v Acta Curiae v úvodním slově, postní almužna se v naší mladoboleslavské farnosti (farním obvodě) koná jako pilotní projekt litoměřické diecéze. Celá diecéze se z důvodu nedostatku času připojí k této aktivitě až příští rok.

Pro boleslavskou farnost bylo objednáno 500 kusů  tzv. postniček (domácích pokladniček určených pro postní almužnu). Na Popeleční středu a pak ještě na první neděli postní jsme oznámili lidem informace o tomto projektu a vybídli jsme je k jejich zapojení. Zdůrazňovali jsme, že se nejedná o nějakou novou sbírku navíc, ale že jde o postní snažení, jehož finanční hodnotu dáváme do postničky. Tyto pokladničky byly vystaveny a připraveny k rozebrání u vchodu do kostela. Společenství středoškolské mládeže vytvořilo tématickou nástěnku, kde je možné, stejně jako na farním webu, nalézt další konkrétní podrobné informace.

Mile nás překvapil zájem farníků. Z prvních ohlasů víme, že lidé si velice rádi postničku (nebo dokonce více postniček) odnesli domů. O této aktivitě se dozvěděli i starší a nemocní, kteří bohužel v zimě nemohou přijít na mši sv. I oni nás žádali, abychom jim postničky zajistili a dovezli domů. Někteří postničku nedokázali složit, a tak jsme např. do domova důchodců vezli postničky již složené. V některých vícečlenných rodinách chtělo dokonce každé dítě svoji vlastní. O velkém zájmu svědčí i to, že se rozdalo již 350 kusů postniček.

Lidé - a zvláště děti - si povšimli jejich nezvyklého tvaru a lákavých pestrých barev. I tato skutečnost jistě mnohé vybízí k tomu, že postnička najde své místo v domácnosti.

Doufáme, že se většina postniček vrátí s konkrétní podobou svatopostního úsilí a snažení.