Postní duchovní obnovy v litoměřické diecézi

Hana Klára Němečková 15.března 2013

Postní duchovní obnovy v litoměřické diecéziAktualizováno: Přinášíme přehled postních duchovních obnov, který budeme průběžně aktualizovat.

 

 • Vratislavice na Nisou, 15. - 16. února

Duchovní obnovu na téma „Starej se sám o sebe povede P. Mgr. Martin Karel Satoria OCSO z Dobříše. Program: V pátek 15. února od 18.00 hodin mše sv. v kapli Vzkříšení, následuje přednáška v sále. V sobotu 16. února v 8.30 mše sv. s ranními chválami v kapli, následuje v 9.30 první přednáška v sále, v 10.45 druhá přednáška, ve 12.00 hodin společný oběd, ve 13.00 hodin poslední přednáška. V časech mimo uvedený program bude P. Satoria k dispozici pro svátost smíření, duchovní rozhovory apod. farnost-vrat.rkc-lbc.cz

 • Jablonné v Podještědí, 15. - 17. února

Dominikánský klášter, pátek 18.00 hodin - neděle 14.00 hodin. Oáza modlitby, víkendové duchovní cvičení pro mladé. Mše sv., lectio divina, modlitba breviáře, katecheze, setkání v malé skupině, výlet, adorace, večerní škola modlitby, společenství. Cena včetně jídla 350 Kč. Pořádá hnutí Světlo-Život. www.svetlo-zivot.cz

 • Libáň, 16. února

Kostel sv. Ducha, od 10.00 hodin. Duchovní obnovu povede jičínský jáhen Mgr. Ing. Zdeněk Pokorný. Mše sv., promluva, adorace.

 • Semily, 22. - 23. února

Kostel sv. Petra a Pavla a fara, každý den od 18.00 hodin. V Semilech již tradiční postní duchovní obnova vedená sestrami Kongregace sester Matky Božího milosrdenství z Dvora Králové nad Labem. Začátek každý den mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla, po mši svaté bude program dále probíhat na faře. Facebook

 • Chomutov, 2. března

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie,od 7.15 hodin.  Pravidelná duchovní obnova farnosti. Začátek mší sv. v 7.15 hodin, snídaně na faře a duchovní program v kapli. Zakončení kolem 11.00 hodin. www.farnostchomutov.cz

 • Děčín I, 3. března

Kostel Povýšení sv. Kříže, fara v Křížové ul. Duchovní obnovu povede R.D. Jiří Barhoň, kněz plzeňské diecéze, známý humorista a spisovatel. Specializuje se na nemocné, dochází do nemocnic, hospiců apod. Program: Od 10.00 hodin v kostele Povýšení Sv. Kříže mše sv., možnost svátosti smíření. Od 14.00 hodin na faře setkání s knězem, přednáška a diskuse. www.dekanstvidecin.cz

 • Hejnice, 7. - 9. března

Mezinárodní centrum duchovní obnovy. Exercicie pro České velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského připravuje jeho Severočeská delegace. Jsou pozváni členové českých, slovenských a polských komend. Duchovní obnovu povedou R.D. Mgr. Radek Jurnečka, liberecký arciděkan, a R.D. Mgr. JCLic. Pavel Andrš, administrátor raspenavské a hejnické farnosti. www.oslj.cz (s. 14)

 • Liberec-Ruprechtice, 8. - 9. března

Farnost sv. Antonína z Padovy. „Dobrořečme Pánu, Bohu živému a pravému, postní duchovní obnova pod vedením Dominika Daniela Valera OFM. Program: V pátek 8. 2. d 18.00 hodin mše sv. v kostele, společná večeře, duchovní slovo, od 20.00 do 8.00 noční adorace v kapli. V sobotu 9. 2. od 8.00 hodin ranní chvály, snídaně, dvě přednášky, modlitba breviáře, oběd, křížová cesta, společná modlitba, diskuse, sdílení. Mezi jednotlivými body programu bude čas na osobní modlitbu a rozjímání. Příspěvek na občerstvení 100 Kč. Pro mimoliberecké účastníky zajištěno ubytování na faře. Přihlášky u Jolany Těmínové, tel. 724 171 369. Plakátek k vytištění zde.

 • Doksany, 8. - 10. března

Klášter sester premonstrátek, pátek 17.00 hodin - neděle odpoledne. Postní duchovní obnova pro dívky od 17 do 30 let vedená P. Zdíkem Jordánkem O.Praem. Zájemkyně o duchovní obnovu ať se přihlásí na níže uvedené adrese nejpozději do 2. března. Kontakt: Klášter sester premonstrátek, 411 82 Doksany 1, tel.: 416 861 197, e-mail: sorores.opraem@cbox.cz. www.klasterdoksany.cz

 • Bílina, 9. března

Fara, 10.00 hodin. Duchovní obnovu povede J.M. can. Grzegorz Czerny, administrátor v Litvínově. Program: duchovní slovo, křížová cesta, zpověď, mše sv. www.arcidekanstvi-bilina.cz

 • Liberec - arciděkanství, 16. března

Budova arciděkanství (Kostelní 7), 9.30 hodin. Duchovní obnovu na téma Odpuštění povede P. Vojtěch Suchý SJ. Bude zakončena slavením mše svaté od 18.00 hodin. Po celý den bude možné přijmout svátost smíření; zpovědníci se budou střídat po celý den. www.arcidekanstvi-lbc.cz

 • Litvínov, 16. března

Kostel sv. Michaela archanděla, fara, 9.00 - 12.00 hodin. Duchovní obnovu povede J.M. can. Martin Davídek. Program: Od 9.00 hodin mše sv. v kostele, poté občerstvení na faře a přednáška. Od 11.00 hodin adorace s možností přijetí svátosti smíření. Kolem poledne svátostné požehnání.

 • Dolní poustevna, 16. března

Fara, kostel sv. Michaela archanděla. Hlavním přednášejícím bude R.D. JCLic. Pavel Andrš z Hejnic. Program: 14.00 hodin přednáška, 14.30 hodin pohoštění, 15.00 hodin tichá adorace,15.30 hodin křížová cesta,16.00 hodin mše sv. s nedělní platností. www.farnostpoustevna.estranky.cz

 • Mladá Boleslav, 16. března

Kostel sv. Jana Nepomuckého, fara. Obnovu povede R.D. Mgr. ThLic. Miloslav Paclík, kněz působící ve Studenci u Nové Paky. Program začíná v 10.00 hodin kostele, pokračuje besedou na faře. www.farnost-mb.cz

 • Trmice, 16. března

Fara. Téma: Ježíšova slova z kříže. Program: 9.00 hodin ranní chvály, 10.00 hodin první přednáška,11.30 hodin druhá přednáška, 13.00 hodin oběd, 14.00 hodin třetí přednáška, 15.30 hodin čtvrtá přednáška, 16.30 hodin mše sv. Po celý den bude v kapli vystavena Nejsvětější Svátost k tiché adoraci. Čaj, káva, drobné pohoštění a oběd zajištěno. faratrm.naseveru.info

 • Ústí nad Labem, 22. - 23. března

Kostel nanebevzetí Panny Marie, pátek 18.00 hodin - sobota 19.00 hodin. Duchovní obnovu povede P. Vojtěch Suchý SJ. Při mši sv. v sobotu od 18.00 hodin se bude udělovat svátost pomazání nemocných.

 • Liberec-Ruprechtice, 24. března

Postní duchovní obnovu pro děti „Nikdy na tebe nezapomenu! Hle, vyryl jsem si tě do dlaní. (srov. Iz 49,16) povede P. Bartoloměj Černý OFM. Po mši sv. od 9.00 hodin následuje dopolední a odpolední program, včetně možnosti svátosti smíření a křížové cesty, kterou si děti samy vytvořily. Oběd a svačina jsou zajištěny na faře. Předpokládaný konec bude kolem 16. hodiny. Kontakt: Jolana Těmínová, tel. 724 171 369. Plakátek ke stažení zde. www.farnostruprechtice.cz