Postní mše svatá v kapli Diecézní charity Litoměřice

Dominik Faustus 19.února 2024

V pondělí 19. února 2024 se od 10 hodin konala v kapli Diecézní charity v Litoměřicích mše svatá na poděkování za dožitá léta jednoho z pracovníků Diecézní charity Litoměřice, a také za všechny jeho charitní spolupracovníky. V závěru bohoslužby předal kanovník M. Davídek nové ředitelce Charity Kadaň Mgr. Denise Svobodové její ustavující dekret podepsaný biskupem Mons. Janem Baxantem. Ať dílo milosrdné charitní lásky vzkvétá, a zvláště v postní době si připomínáme, že skutky lásky mají před Bohem mimořádnou hodnotu, neboť v trpících vidíme samotného Krista.

Pondělí 19. února 2024, sídlo Diecézní charity, Litoměřice 

Foto: Dominik Faustus