Postní TAMMÍM 2011 – duchovní obnova pro mladé muže

za bohoslovce Jozef Gumenický 20.března 2011

Postní TAMMÍM 2011 – duchovní obnova pro mladé mužeBohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze pořádají duchovní obnovu postní TAMMÍM pro mladé muže od 15 do 30 let, kteří chtějí prohloubit svou víru a kteří se chtějí připravit na postní a velikonoční dobu v bratrském společenství. Setkání se uskuteční v Arcibiskupském semináři v Praze od 25. do 27. března 2011. Uzávěrka přihlášek je v úterý 22. března 2011. Počet míst je omezený.

 

V Arcibiskupském semináři v Praze již tradičně dvakrát v roce pořádáme duchovní obnovu pro mladé muže od 15 do 30 let s názvem TAMMÍM. Toto hebrejské slovo můžeme do češtiny přeložit ve významu bezúhonný, totální, naprostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina by měla být úkolem pro každého křesťana. K tomu se snažíme přispět i my nabízeným setkáním s bohoslovci, s představenými semináře a hlavně s vrstevníky, kteří se také snaží objevovat svoji mužskou spiritualitu.

TAMMÍM je možností prožít víkend v modlitbě, ztišení, společných rozhovorech o hledání a prožívání víry mezi sebou, s bohoslovci i představenými semináře. Jeho součástí jsou i různé workshopy, sport, společenské hry, kvalitní film, dobrá nálada a setkání se zajímavými hosty. Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem, nabízíme i možnost duchovního rozhovoru, příp. svátosti smíření. Je to taky velká příležitost poznat nové věřící kamarády a přátele.

Rádi zveme mladé muže na letošní postní TAMMÍM, který se bude konat 25. - 27. března 2011. Můžete prožít postní víkend s dobrými lidmi v příjemném prostředí a dobře se připravit na slavení Velikonoc.

 

Místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6, Metro A - konečná Dejvická.

Termín: příjezd 25. 3. 2011 do 17.00 hod., odjezd 27. 3. 2011 od 14.00 hod.

Cena: dobrovolný příspěvek dle individuálních finančních možností.

Pořadatel: Bohoslovci českých diecézí, Arcibiskupský seminář v Praze.

Informace a závazné přihlášky na tammim@signaly.cz, www.tammim.spolco.cz

 

Postní tammím.pdf