Posvěcení nových zvonů pro kostel v Mikulášovicích

Dominik Faustus 16.července 2023

V sobotu 15. července 2023 v 11 hodin v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích při mši svaté posvětil dva nové velké zvony a požehnal jeden malý opravený zvon generální vikář Mons. Martin Davídek. Větší nový zvon nese jméno Svatý Mikuláš a váží 395 kg. Laděn je do zvuku b1. Druhý nový zvon je zasvěcený Panně Marii, váží 114 kg a je laděn do tónu F2. Oba zvony odlil zvonař Manoušek a Eijsbouts v holandském Astenu. Na zvony přispěl mj. i Českoněmecký fond Budoucnosti častkou 250 tisíc korun. Tyto zvony jsou chápány jako symbol smíření. Při mši svaté zazněla hudba od Antona Röslera, který byl v Mikulášovicích varhaníkem do roku 1850. Na konci mše svaté místní duchovní správce R.D. Jacek Kotisz poděkoval iniciátorovi nových zvonů panu Romanu Klingerovi a celému spolku Nixdorf za toto bohulibé dílo. Kéž hlas mikulášovických zvonů ohlašuje vždy dobré zprávy. 
15. července 2023, kostel sv. Mikuláše, Mikulášovice

Foto: Dominik Faustus

Foto: Ulrich Möckel