Posvěcení nových zvonů v Mikulášovicích

Milena Davídková 10.července 2023

V sobotu 15. července 2023 budou při mši svaté v 11 hodin, kterou bude sloužit generální vikář Mons. Martin Davídek v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích, posvěceny nové zvony. Na nové zvony přispěli dárci z Čech i sousedního Německa. Kéž svým zvukem ohlašují dobré věci. 
Nové zvony ve fotogalerii 
246762