Posvícení a biřmování v Dubé

Martina Mordačíková 27.září 2010

oslava výročí 250 let kostela a biřmování, sobota 25. září 2010, Dubá