Posvícení Na Rašovce u Šimonovic

Dominik Faustus 24.října 2022

Obec Šimonovice společně s farností Dlouhý Most uspořádali v neděli 23. října 2022 v kapli svatého Antonína Paduánského na Rašovce posvícení. Bohoslužbu Slova vedl administrátor in mat. farnosti Dlouhý Most jáhen Bc. Michal Olekšák. Bohoslužbu svým zpěvem doprovodil sousedský sbor z Rašovky. V netradičně zcela zaplněném kostele byl i vzácný host, bývalý spolupracovník prezidenta Václava Havla a polistopadový politik pan PhDr. Jan Šolc, který ve své řeči zdůraznil velký dar náboženské svobody v naší zemi. Dalším hostem byla náměstkyně hejtmana libereckého kraje paní Ing. Květa Vinklátová, která darovala Rašovské kapli skleněný betlém. Během této slavnosti předala paní starostka obce Ing. Leona Vránová dopis do rukou administrátora farnosti s prosbou o možnost převodu kaple na Rašovce do vlastnictví obce Šimonovice. Po slavnostní bohoslužbě se všichni přesunuli do místní restaurace V Trnčí, kde pokračovala posvícenská zábava.

Neděle 23. října 2022, kaple sv. Antonína Paduánského, Rašovka-Šimonovice

Foto: Eva Třešňáková - Šimonovice