Posvícení v kapli sv. Jiří na děčínském zámku

Milena Davídková 29.září 2018

V sobotu 29. září 2018 se od 16 hodin konala v kapli sv. Jiří na děčínském zámku mše svatá k výročí posvěcení kaple v roce 1780. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, k němuž se jako poutník připojil salesián P. Jozef Kujan, který připutoval z Rumburku. Mše svaté se zúčastnili rovněž zástupci šlechtického rodu Thun-Hohenstein, kterým děčínský zámek až do pozemkové reformy za 1. republiky patřil. Po mši svaté nesměly chybět pro poutníky posvícenské koláče. Poté se odebral generální vikář v doprovodu pana Vavřičky a dalších poutníků na louku pod děčínským zámkem, kde ve středověku stál kostel. Tento kostel je již dávno zbořený, nicméně místo je známo, a jsou zde pohřbeni středověcí obyvatelé Děčína. Na tomto místě se pak přítomní poutníci pomodlili za duše těch, jejichž ostatky zde odpočívají.

29. září 2018, kaple sv. Jiří, Zámek Děčín

Foto: Martin Davídek