Posvícení v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Čeřeništi v roce 2022

Dominik Faustus 22.srpna 2022

V sobotu 20. srpna 2022 se v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Čeřeništi konala výroční Slavnost posvěcení kostela. Mši svatou celebroval místní duchovní správce a děkan litoměřické kapituly prelát J.M. can Karel Havelka. Kostel je moderní sakrální stavbou s pseudorokokovými prvky, která se nachází ve stráni nad vsí Čeřeniště v okrese Ústí nad Labem. Jeho výraznou dominantou je hranolová vížka s ochozem a jehlancovou střechou. Kostel pochází z let 1935-1936. Její podobu navrhl architekt Karl Tilscher se svou manželkou Annou Ludmilou. Po mši farníci připravili malé pohoštění. I když v místě žije pouze malá farní komunita, přesto v tomto mariánském srpnovém čase vyprošuje všem, kdo sem přichází mnoho milostí od Panny Marie Nanebevzaté královny. Matko Boží, oroduj za nás.

Sobota 20. srpna 2022, kostel Panny Marie Pomocnice, Čeřeniště

Foto: Marie Brůnová