Potomek polního podmaršálka Radicatiho navštívil Litoměřice a Lovosice

Milena Davídková 15.září 2023

Ve čtvrtek 14. září 2023 zavítal do naší diecéze Filippo Radicati di Brozolo, vzdálený potomek Julia Caesara Radicatiho, rakouského polního podmaršálka který byl činný v době vlády Karla VI. a jeho dcery Marie Terezie a který padl v bitvě u Lovosic 1. října 1756. Jeho tělo odtud bylo nejprve přeneseno do litoměřického děkanského kostela Všech svatých, kde bylo ještě téhož dne pohřbeno. Ovšem na příkaz císařovny Marie Terezie byly Radicatiho ostatky 22. března 1757 přeneseny do litoměřické katedrály a pohřbeny v kryptě u bočního oltáře sv. Petra a Pavla, přičemž císařovna nechala na blízkém pilíři osadit mramorový památník připomínající tohoto rakouského generála.
Filippo Radicati di Brozolo, potomek generálova staršího bratra, s chotí navštívil místo posledního odpočinku svého vzdáleného příbuzného, vzdal mu čest a společně s litoměřickým kapitulním proboštem Jiřím Hladíkem se pomodlil. Poté se za doprovodu archiváře litoměřického biskupství Martina Baruse přesunul do Lovosic, kde byl přivítán zástupci města i farnosti a navštívil kapli Panny Marie Einsiedelnské, kterou měla nechat na místě generálova skonu postavit jeho vdova, a také farní kostel sv. Václava, v němž se nachází část původního originálního vybavení této kaple.
 
Mgr. Martin Barus

14. září 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice a Lovosice

Foto: Antonín Fegyveres a Martin Barus