Pouť do kaple sv. Máří Magdaleny v Tašově

Milena Davídková 24.července 2022

V sobotu 23. července 2022 se od 14 hodin konala v kapli sv. Máří Magdalény v Tašově ve farnosti Proboštov, kterou spravuje děkan litoměřické kapituly prelát J.M. can. Karel Havelka, pouť. Sv. Marii Magdalenu přijeli do Tašova uctít mj. i poutníci z Německa, kteří jsou potomky německy mluvících obyvatel vysídlených po skončení druhé světové války. Tito potomci tašovských rodáků do Tašova přijíždějí každoročně a připomínají si nejen tragické události 20. století, ale zároveň podporují záchranu této sakrální památky. Po skončení bohoslužby se i letos konalo společné českoněmecké setkání s občerstvením.

23. července 2022, kaple sv. Máří Magdalény, Tašov 

Foto: Marie Brůnová