Pouť do kostela sv. Františka z Assisi v Kováni

Milena Davídková 6.října 2019

V neděli 6. října 2019 se od 16 hodin konala v kostele sv. Františka z Assisi v Kováni pouť, na kterou generálního vikáře Mons. Martina Davídka pozval místní duchovní správce R.D. Kamil Škoda. Po mši svaté se generální vikář setkal s poutníky a pohovořil s nimi na aktuální témata. Kostel v Kováni v mladoboleslavském vikariátu je jedním ze sedmi kostelů zasvěcených sv. Františkovi, které se nacházejí v litoměřické diecézi.

 6. října 2019, kostel sv. Františka z Assisi, Kováň

Foto: Archiv farnosti