Pouť k Nejsvětější Trojici na Skalici

Dominik Faustus 14.června 2022

V neděli 12. června 2022 se od 17 hodin konala pouť do kaple Nejsvětější Trojice na Skalici u Žitenic. Mši svatou celebroval J.M. can. Karel Havelka. Skalice je dobře známá z období komunistického režimu, kdy zde v ústavě pro tělesně a duševně postižených dětí působily sestry premonstrátky, které se také o kapli staraly. V současné době se o kapli stará obec a k bohoslužbám je využívána pouze příležitostně. Přesto však i na tuto malou místní pouť k poctě Nejsvětější Trojice zavítalo několik poutníků.

Neděle 12. června 2022, kaple Nejsvětější Trojice, Skalice u Žitenic

Foto: Marie Brůnová