Pouť k Panně Marii Chotěšovské

Dominik Faustus 9.července 2019
V neděli 7. července 2019 se od 16 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chotěšově konala mariánská poutní slavnost. Připutoval na ní také generální vikář Mons. Martin Davídek, který zde sloužil poutní mši svatou. Chotěšov je staré mariánské poutní místo v litoměřické diecézi, které se pojí na milostnou sošku Panny Marie z 1. poloviny 15. století stojící dodnes na hlavním oltáři. Původně Chotěšov patřil doksanským premonstrátkám a milostná soška je odvozena od doksanské madony. V minulosti do Chotěšova putovávala četná procesí z okolí, a ještě před sto lety bylo zaznamenáno, že na poutní slavnost přicházelo kolem dvaceti procesí, z nichž například procesí z Libochovic mělo na 800 účastníků. Dnes, po poválečném vysídlení německy mluvícího obyvatelstva, na toto poutní místo putují z nedaleka jednotlivci, kteří si v silně sekularizovaném prostředí stále drží pevnou víru ve Spasitele Ježíše Krista a jeho Božskou matku Pannu Marii, aby vyprosili Boží milosti nejen sobě a svým bližním, ale i místům a prostředí ze kterých přicházejí.


Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 7. července 2019, Chotěšov

Foto: Dominik Faustus