Pouť k Panně Marii Sedmibolestné v Bohosudově v roce 2021

Milena Davídková 19.září 2021

V sobotu 18. a v neděli 19. září 2021 proběhla v Bohosudově pouť k Panně Marii Sedmibolestné. V sobotu byl pod názvem Cesta za píšťalami aneb „další krok k záchraně varhan“ připraven bohatý program. V ambitech poutní Baziliky Panny Marie Sedmibolestné v Krupce-Bohosudově se konal staročeský jarmark a staročeské dětské hry. Proběhlo diecézní setkání varhaníků, výstava mešních předmětů a ornátů a vystoupil flétnový soubor dětí ze ZUŠ Stanislava Šebka z Krupky. Odpoledne proběhla v bazilice výstava originálních obrazů z dílny místních umělců ze skupiny Artime, divadelní představení Pověst o Panně Sabině z Růžového Hrádku a přehlídka amatérských varhaníků. Na závěr sobotní pouti proběhl večerní slavnostní varhanní koncert Miloše Boka, který uvedl Mgr. Jiří Breu a Lenka Doubková. Při slavnostním varhanním koncertu zazpívala Barbora Nedvědová a Jan Kodeš.
V neděli pak při poutní mši svaté byl hlavním celebrantem generální vikář Mons. Martin Davídek, s nímž koncelebroval bohosudovský farář R.D. Michael-Philipp Irmer. Po skončení bohoslužby byli přítomní pozváni na pohoštění na faru. Při obědě pak přítomní pogratulovali paní Ireně Breuové k narozeninám. Kéž úsilí bohosudovské farnosti o opravu vzácných varhan v Bazilice Panny Marie Sedmibolestné dojde k zdárnému cíli a nástroj může opět lépe znít ke slávě Boží. Všem, kteří se o to snaží, jistě patří boží požehnání.

18. září 2021, Bohosudov 

Fotogalerie - staročeský jarmark - 1. část
Fotogalerie - staročeský jarmark - 2. část

Slavnostní varhanní koncert v Bohosudově - bohosudovské varhany

19. září 2021, Bohosudov 

Foto: Irena Breuová a Martin Davídek