Pouť ke cti sv. Ludmily na Mělníku

Dominik Faustus 27.září 2020

V sobotu 26. září 2020 se od 10 hodin konala v mělnickém kostele sv. Petra a Pavla pouť ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, kterého pozval duchovní správce mělnické farnosti P. Jacek Zyzak MS. Koncelebranty byli: provinciál Saletinů P. Grzegorz Zembroń MS, okrskový vikář R.D. Leopold Paseka a kněží mladoboleslavského vikariátu a P. ThMgr. Josef Jaroš MS. Po mši svaté se konala vikariátní konference na mělnickém proboštství. Od 14 hodin poutní den pokračoval v kostele přednáškou PhDr. Petra Meduny, Ph.D. s názvem "Svatá Ludmila a její vztah k Mělníku“. Slavnostní den pak završil od 17 hodin koncert Schola Gregoriana Pragensis "Svatá Ludmila a patroni české země“. Při letošní pouti si přítomní připomněli narození sv. Ludmily v roce 860, a v příštím roce si církev připomene 1100 let od její mučednické smrti.

Sobota 26. září 2020, kostel sv. Petra a Pavla, Mělník

Foto: Dominik Faustus