Pouť ke Královně hor Panně Marii bozkovské

Milena Davídková 5.července 2020

V neděli 5. července 2020 se od 10 hodin konala v Bozkově u Semil pouť do kostela Navštívení Panny Marie. Poutní mši svatou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek, kterého na začátku bohoslužby přivítal místní farář P. Krzysztof Mikuszewski z kongregace Misionářů Matky Boží z La Saletty. Jáhenskou službu u oltáře při mši svaté vykonával Mgr. Ing. Michael Koudelka. V homilii připomněl generální vikář historii bozkovského kostela i farní komunity a tradici místních mariánských poutí vážící se na milostnou sošku Panny Marie Bozkovské, které se říká Královna hor. Česká saletinská misie začala v České republice působit v roce 1995. Od 24. září 1996 svěřil tehdejší litoměřický biskup saletinům farnost a chrám Matky Boží Královny Hor. Fara v Bozkově se zároveň stala řeholním domem Misionářů saletinů. 

Panno Maria Bozkovská Královno hor, oroduj za nás.
 
5. července 2020, kostel Navštívení Panny Marie, Bozkov u Semil

Foto: Jakub Kříž

Foto: Dominik Koudelka