Pouť ke sv. Anežce České v Doksanech

Jana Michálková 24.května 2011

Pouť ke sv. Anežce České v DoksanechU příležitosti Roku sv. Anežky bude v Doksanech ve dnech 10. – 11. 6. 2011 probíhat pouť ke sv. Anežce České. Jejím mottem je „Hledejme kořeny a budoucnost naší země“.

 

Doksany jsou místem, kde dcera krále Přemysla Otakara I. Anežka v dětství pobývala a kde byla sestrami premonstrátkami vychovávána a vzdělávána. V sobotu 11. června, ve výroční den obláčky sv. Anežky, kterou byla přijata mezi sestry klarisky do kláštera Na Františku, se bude v kostele Narození Panny Marie v Doksanech konat poutní mše svatá, jejímž hlavním celebrantem je Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Spolu s ním se budou slavnosti účastnit mnozí biskupové Čech a Moravy. Zveme poutníky, aby přijeli na pouť, jež se uskuteční ke cti této světice ve dnech 10. - 11. června 2011.

„Svatá Anežka nám dala a v současnosti nám dává veliký příklad křesťanského života, totiž nemyslet na sebe, ale myslet na druhé, i když mě to něco stojí. Věnovala se nemocným, což určitě nebylo jednoduché, ale dělala to proto, že o tom byla přesvědčená, že tak byla věrná Kristu, že může také druhé lidi povzbudit. A skutečně i teď, po několika staletích, nás stále svým příkladem povzbuzuje, poukázal na význam české světice biskup Jan Baxant.

Svatou Anežku jako morální autoritu, která může celé naší společnosti posloužit jako pevný orientační bod, zmiňuje rovněž prof. Petr Piťha, který bude v Doksanech přednášet na téma Sv. Anežka Přemyslovna, naše svoboda a budoucnost. Za důležité na letošních oslavách Anežky Přemyslovny považuji, že je široce, to jest i nevěřícími, uznanou morální autoritou. Společnost je nyní zneklidněna mnoha neblahými důsledky chaotické liberalizace a konzumního stylu života. Očekává nadějeplné slovo a ví, že bude a musí být kritická ke zmíněným projevům. Je proto třeba ukázat paralelnost problémů její a dnešní doby. Mnoho otázek, jimiž se zabývala, je opět na pořadu dne. Dobře známá je její mimočasová účast na listopadových událostech roku 1989. Naše zklamání je přímo úměrné našemu odbočení od ideálů, které Anežka ztělesňuje, řekl.

Díky Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou bude během doksanské pouti vystavena relikvie sv. Anežky, kterou křížovníci získali ze španělského Eskorialu. Naposledy ji tu mohli poutníci uctít na podzim roku 2008.

Na pouť ke cti sv. Anežce České byli pozváni biskupové všech českých a moravských diecézí, představitelé řeholí, představitelé státní a krajské správy i starostové okolních měst a obcí.

Akci pořádá Římskokatolická farnost Doksany za podpory Biskupství litoměřického, komunity sester premonstrátek v Doksanech, Královské kanonie premonstrátů na Strahově a Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

 

Program pouti:

Pátek 10. června

16.30 Nešpory se svatou Anežkou

17.00 Mše svatá - (celebrují strahovský opat Michael Pojezdný O.Praem. a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou)

18.00 - 19.00 Adorace

19.00 - 21.00 Koncert nejen pro mladé - krypta

21.00 Vigilie - noční bdění

 

Sobota 11. června

8.00 Ranní chvály se svatou Anežkou

8.30 Růženec s písněmi -

- Svatoanežské zastavení (P. Jaroslav Ptáček O.Cr.)

10.30 Mše svatá - celebruje Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup

12.00 pauza na občerstvení

13.30 Program pro děti: O poklad Anežky České

13.30 Přednáška: Sv. Anežka Přemyslovna, naše svoboda a budoucnost (prof. Petr Piťha)

14.30 Koncert: Pocta Anežce České (varhany Vladimír Roubal, trubka Jan Verner)

16.00 Slavnostní svatodušní nešpory

 

Parkování pro účastníky pouti je zajištěno. Autobusové zájezdy prosíme, aby se z důvodu zajištění dostatečného počtu parkovacích míst nahlásily do 7. června 2011 na tel. +420 731 557 601 nebo e-mailem: farnostdoksany@centrum.cz.

 

Program pouti naleznete také na stránkách doksanské farnosti www.doksany.wz.cz.

Všichni jsou zváni třeba jen k části programu.

 

plakát.pdf

organizační pokyny.pdf