Pouť ke sv. Anežce České v Doksanech 1

Jana Michálková 13.června 2011

pouť ke sv. Anežce České (10. a 11. června 2011), 10. červen 2011, mše svatá (hlavní celebrant strahovský opat Michael Pojezdný O.Praem.), kostel Narození Panny Marie, Doksany. Koncert, krypta, Doksany.