Pouť ke sv. Anně v Jedlce

Milena Davídková 26.července 2021

V neděli 25. července 2021 se konala v Jedlce v kostele sv. Anny pouť. Poutní mši svatou celebroval generální vikář Mons Martin Davídek, asistoval P. Jozef Kujan. Při mši sv. generální vikář pokřtil tři dospělé osoby a bylo církevně zplatněné i jedno manželství. Na závěr bohoslužby také předal děkovný list litoměřického biskupa pořadatelům letošní Noci kostelů panu Jaroslavu Dostálovi a Mgr. Marcelu Hrubému. Kostel v Jedlce patří mezi hlavní starobylá poutní místa v litoměřické diecézi, kde je zvlášť uctívána Ježíšova babička sv. Anna.

25. července 2021, kostel sv. Anny, Jedlka (Malá Veleň)

Foto: Jaroslav Dostál 

Foto: Marcel Hrubý