Pouť ke sv. Anně v Nučničkách

Milena Davídková 2.srpna 2022

V neděli 31. července 2022 se v Nučničkách ve farnosti Libotenice, která spadá pod farní obvod Terezín, konala malá místní pouť do kaple sv. Anny. Místní obyvatelé kapli uklidili a vyzdobili. Mši svatou zde sloužil místní duchovní správce P. Mgr. Wolfgang Karel Horák O.Praem., který při promluvě vycházel z poselství papeže Františka ke 2. světovému dni prarodičů a seniorů. Po mši svaté poutníci ochutnali poutní koláčky, které upekla jedna z místních farnic. Poté poutníci ještě poseděli v restauraci U Přívozu v Nučničkách. Svatá Anno, babičko našeho Spasitele, oroduj za nás!

31. července 2022, kaple sv. Anny, Nučničky

Foto: archiv farnosti