Pouť ke sv. Františkovi v Dolním Slivně 8. října 2023

Dominik Faustus 9.října 2023

V neděli 8. října 2023 se od 15 hodin konala v kostele sv. Františka Serafínského v Dolním Slivně poutní slavnost. Místní duchovní správce R.D. Leopold Paseka na ní pozval generálního vikáře Mons. Martina Davídka. Liturgii doprovázeli hudbou manželé Šebestovi. Františkánský prvek u oltáře představoval kapucín Fr. Petr, který ministroval. V kostele se podařila v nedávné době obnova některých částí interiéru a také obec pomohla s úklidem kostela. Po mši svaté se generální vikář setkal před kostelem s místními obyvateli i paní starostkou Terezou Blažkovou, jejíž manžel Martin Blažek pomáhal s opravami kostela. Díky tomuto úsilí bude moci být alespoň jednou měsíčné v kostele bohoslužba, na což se místní těší. Patří za to dík všem, kdo se o obnovu zasloužili. Sv. Františku, oroduj za nás!

Neděle 8. října 2023, kostel sv. Františka Serafinského, Dolní Slivno

Foto: Jana Bursa, Martin Blažek