Pouť ke sv. Janu Křtitelovi pod Hazmburk

Milena Davídková 25.června 2022

V sobotu 25. června 2022 se od 9 hodin konala poutní slavnost v kostele Narození svatého Jana Křtitele v obci Klapý, která se nachází pod hradem Hazmburk. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, kterého pozval místní duchovní správce R.D. Wojciech Szostek. Po mši svaté připravili farníci i poutníci, kteří připutovali na tuto malou místní pouť občerstvení. Otec Wojciech Szostek v závěru mše svaté připomněl 50. výročí od kněžského svěcení R.D. Rudolfa Preye, které oslavuje v těchto dnech, a také osobní svědectví otce Rudolfa Preye o velkém patronovi sv. Janu Křtitelovi, který jej provází celým kněžským životem. Sv. Jene Křtiteli, mocný přímluvce, oroduj za nás!

 25. června 2022, kostel Narození sv. Jana Křtitele, Klapý

Foto: Jakub Hnát a Martin Davídek