Pouť ke sv. Jiljí v Bezdězu

Tomáš Fíbr 8.září 2011

návštěva farnosti Bezděz, poutní mše sv. v kostele sv. Jiljí, neděle 4. září 2011, Bezděz