Pouť ke sv. Kateřině Alexandrijské v Libotenicích

Dominik Faustus 29.listopadu 2022

V neděli 27. listopadu 2022 se v Libotenicích v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské konala poutní slavnost. Mši svatou celebroval místní duchovní správce P. Mgr. Wolfgang Karel Horák, O.Praem. Libotenický kostel stojí na břehu řeky Labe a byl mnohokrát v dějinách během povodní zaplaven vodou z řeky. Přesto se však vždy jej podařilo znovu a znovu opravit. Autorem kostela byl architekt a stavitel italského původu Octavio Broggio. Pravidelné mše svaté se v tomto kostele nekonají, protože kostel leží mimo vlastní obec Libotenice. Uprostřed obce se nachází kaple sv. Isidora, kde se mše konají pravidelně každou neděli. Tuto neděli však farníci přišli do kostela sv. Kateřiny Alexandrijské, kde vyprošovali přímluvu u této mocné světice a patronky kostela. Sv. Kateřino, oroduj za nás!

Neděle 27. listopadu 2022, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Libotenice

Foto: archiv farnosti