Pouť ke sv. Petrovi a Pavlovi v Hrobcích na Litoměřicku

Dominik Faustus 25.června 2024

V sobotu 22. června 2024 od 11 hodin se konala v kapli na návsi obce Hrobce poutní mše svatá ke cti sv. Petra a Pavla, kterou celebroval P. Mgr. Wolfgang Karel Horák O.Praem. Bohoslužba proběhla o týden dříve před svátkem patronů kaple z důvodu navazujícího doprovodného programu. Slavnosti se zúčastnila také starostka obce Ing. Kateřina Hlaváčová.

Sobota 22. června 2024, kaple sv. Petra a Pavla, Hrobce

Foto: Ing. Kateřina Hlaváčová