Pouť ke sv. Prokopovi ve Staňkovicích v roce 2022

Dominik Faustus 11.července 2022

V neděli 10. července 2022 proběhla ve Staňkovicích, které se nacházejí nedaleko od Litoměřic, malá místní poutní slavnost ke sv. Prokopovi. Mši svaté v kapli sv. Prokopa na návsi předsedal místní duchovní správce a děkan litoměřické kapituly J.M. can. Karel Havelka. Po mši svaté se poutníci odebrali k výklenkové kapličce, která se nachází na kraji obce. Zde se pomodlili litanie k českým zemským patronům. Pouť byla zakončena na návsi před kaplí sv. Prokopa, kde se poutníci občerstvili a popovídali si. Podobné malé místní poutě ke sv. Prokopovi probíhají na mnoha místech litoměřické diecéze. Svatý Prokope, oroduj za nás!

Neděle 10. července 2022, Staňkovice

Foto: Marie Brůnová a Martin Davídek