Pouť ke sv. Zdislavě - Perle české šlechty

Milena Davídková 2.října 2017

V sobotu 30. září 2017 se uskutečnila v Jablonném v Podještědí pouť ke sv. Zdislavě z Lemberka, Perle české šlechty. Jednalo se o předposlední pouť v tomto poutním roce v Jablonném. Kromě poutníků sem přicestovali také zástupci českých šlechtických rodů.

Hlavním celebrantem poutní mše svaté byl generální vikář Mons. Martin Davídek. V promluvě zdůraznil, že své duše máme zušlechťovat a stávat se šlechtici ducha. Řekl, že sv. Zdislava se odevzdala Kristu a byla šlechtičnou nejen geneticky, ale především ušlechtilým duchem, jenž jí dal sílu zakládat kláštery i špitály, starat se o rodinu, všemožně prokazovat milosrdenství a také správně spravovat svěřené veřejné záležitosti.

Na závěr pouti se poutníci pomodlili litanie a zazpívali svatováclavský chorál.

Poutní sezona v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí byla zakončena v neděli 1. října 2017.

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.