Pouť Lužických Srbů do bohosudovské baziliky

Milena Davídková 16.srpna 2020

Ve středu 12. srpna 2020 se od 10 hodin konala v bazilice Panny Marie Bolestné v Bohosudově pouť Lužických Srbů, kteří jsou malým západoslovanským národem obývajícím jihovýchodní část východního Německa, historicky zvanou Lužice. Pouti se za litoměřické diecézní duchovenstvo zúčastnil generální vikář Mons. Martin Davídek a oba místní jáhnové: Christopher Cantzen a trvalý jáhen Mgr. Jiří Breu. Za lužickosrbskou stranu připutovali tři kněží, kteří se spolu s poutníky modlili v rodné lužickosrbštině. V závěru bohoslužby generální vikář povzbudil poutníky slovy: „Přijďte zase“, což přítomní souhlasně kvitovali. Mezi litoměřickou diecézi a lužickosrbskou katolickou komunitou existují dlouholeté blízké vztahy.

12. srpna 2020, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: Dominik Breu a Martin Davídek