Pouť Lužických Srbů do bohosudovské baziliky Panny Marie Bolestné

Milena Davídková 2.srpna 2019

V sobotu 31. července 2019 proběhla pouť Lužických Srbů do baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově. U příležitosti této pouti se v bohosudovské bazilice konala slavnostní mše svatá. Lužičtí Srbové tvořící slovanskou enklávu žijící v sousedním Německu do Bohosudova putují tradičně každým rokem. Jejich národní identitu v převážně protestantském prostředí významným způsobem udržuje katolická víra. Lužičtí Srbové se také při poutních slavnostech rádi ukáží ve svých tradičních krojích, jak je možné vidět i na fotografiích ve fotogalerii.

31. července 2019, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: Marie Macková (Člověk a víra)