Pouť mládeže do Jablonného v Podještědí

Milena Davídková 5.června 2018

Matěj z.s. spolu s Diecézním centrem mládeže v Litoměřicích vás zvou na Pouť mládeže v sobotu 9. června 2018 do Jablonného v Podještědí.

Poutní slavnost začíná v 10.00 hodin mší svatou – hl. celebrant P. Štěpán Smolen.

PROGRAM:

9.30 hodin - příležitost ke sv. zpovědi

10.00 hodin - mše sv. – hlavní celebrant P. Štěpán Smolen

11.00  hodin - přesun do refektáře, občerstvení

11.30 hodin - přednáška: „Hledání stálosti v nestálé době“ – P. Štěpán Smolen

13.00 hodin - oběd – společné opékání na zahradě dominikánského kláštera

příležitost ke sv. zpovědi v kostele

možnost prohlídky krypty a osobní modlitby u ostatků sv. Zdislavy

14.30 hodin - svátostné požehnání v kostele

předpokládaný závěr v 15.00 hodin

Následně možnost společné procházky ke studánce sv. Zdislavy (cca na 1.30 h). 

(Zdroj informací: stránky DCM)

35397
Foto: Milena Davídková