Pouť na Vintířovském vrchu u Kadaně

Dominik Faustus 9.července 2024

V neděli 7. července 2024 od 10 hodin se v kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu u Kadaně konala poutní mše svatá. Celebroval děkan litoměřické kapituly Mons. Martin Davídek, koncelebroval kadaňský děkan R.D. Josef Čermák a R.D. Jan Hrubý. Bohoslužbě předcházela pěší pouť z Kadaně pořádaná místní pobočkou Charity. 

Neděle 7. července 2024, kaple Panny Marie Pomocné, Vintířovský vrch 

Foto: archiv farnosti