Pouť na zámku Jezeří k ostatkům Kristovy trnové koruny

Dominik Faustus 2.dubna 2022

V sobotu 2. dubna 2022 se od 11 hodin konala v kapli Panny Marie Bolestné na státním zámku Jezeří pouť k trnu z Kristovy trnové koruny na Jezeří. Poutní mši svaté předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek, se kterým koncelebroval okrskový vikář krušnohorského vikariátu a děkan litvínovské farnosti J.M. can. Mgr. Grzegorz Czerny. Poutní mše svatá se v kapli na Jezeří koná od roku 1784, kdy do ní z Vídně přenesli Lobkowitzové trn z Kristovy trnové koruny a dva centimetry dlouhý úlomek pravého kříže, které od císaře Karla V. získal pravděpodobně Kryštof z Lobkowitz. V zámku na Jezeří vznikla po umístění do kaple každoroční poutní tradice k úctě k těmto ostatkům. V době od soboty před 4. nedělí postní do soboty před 5. nedělí postní se k těmto ostatkům pak pravidelně konaly poutě a to tak, že byly převáženy po různých kostelích v okolí. Zpět do zámecké kaple se pak vracely v pondělí po 5. neděli postní. Tradice však byla přerušena II. světovou válkou a mše svaté se v zámku na Jezeří pak začaly příležitostně konat až po listopadu 1989. V tomto roce však zámek navázal na tradiční postní pouť, která se v místě nekonala asi 80 let. Původní ostatky se nepodařilo dohledat a místní kastelánka s ostatními průvodci zámku věří, že jsou na Jezeří ukryty a zámek je tak Boží milostí chráněn stále. Zachoval se však obraz s vyobrazením trnu z Kristovy koruny, který byl umístěn do kaple. V závěru letošní bohoslužby mohli poutníci tak uctít alespoň vyobrazení této vzácné relikvie. V sobotu 2. dubna 2022 byla na zámku Jezeří rovněž zahájena návštěvní sezóna, a tak budou moci návštěvníci v kapli spatřit také toto zobrazení trnu z Ježíšovy trnové koruny. Ať Bůh dá svou milost všem, kteří se na tato místa přijdou poklonit a uctít našeho Pána Ježíše Krista.

Sobota 2. dubna 2022, kaple Panny Marie Bolestné, státní zámek Jezeří

Foto: Dominik Faustus