Pouť s litoměřickým biskupem v Zahořanech

Milena Davídková 25.července 2022

V neděli 24. července 2022 v poledne se konala v kostele Nejsvětější Trojice v Zahořanech pouť s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. Zahořanský kostel je barokní sakrální stavba na vyvýšenině nedaleko Křešic u Litoměřic. Místní duchovní správce R.D. Jaroslav Stříž z důvodu rekonstrukce přesunul pouť až na letní čas. Pravidelné bohoslužby se konaly v záhořanském kostele naposledy ve 30. letech 20. století a poté z důvodu narušené statiky se již tento kostel obklopený hřbitovem používal jen zřídka. Naposledy sloužil R.D. Jaroslav Stříž mši svatou v Záhořanech na slavnosti Nejsvětější Trojice v roce 1990, a to ještě jen před kostelem, protože interiér kostela byl zdevastován. Před několika lety začal být záhořanský kostel postupně opravován a v letošním roce se podařilo, že v něm mohla být sloužena mše svatá.

Na letošní pouť přijeli poutníci nejen z naší země, ale i ze Slovenska, a zúčastnila se jí i skupinka Ukrajinců z Prahy. Slavnost začala průvodem z návsi ke kostelu provázena dechovkou, která pak hrála i při mši svaté. S litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem koncelebroval generální vikář Mons. Martin Davídek, R.D. Jaroslav Stříž a R.D. Volodymyr Kotsenko z pražské řeckokatolické farnosti. Na začátku bohoslužby pronesla Ing. arch. Karolína Štědrá, členka Spolu Pro Zahořany řeč, při níž poděkovala všem, kteří se zasloužili o současnou obnovu tohoto chrámu. Byly mezi nimi nejen instituce, ale i mnohé soukromé osoby, které přispěly nezanedbatelnými částkami k obnově tohoto chrámu. Při mši svaté pak zazněly mj. i slovenské a ukrajinské písně. Po skončení bohoslužby nesměly chybět poutní koláče a setkání pokračovalo až do odpoledních hodin. Kéž se dál daří při obnově tohoto chrámu postaveného ke cti Nejsvětější Trojice, který tvoří významnou krajinnou dominantu viditelnou i těm, kdo se plaví po blízkém Labi.

24. července 2022, kostel Nejsvětější Trojice, Zahořany

Foto: Martin Davídek