Pouť s litoměřickým biskupem za duchovní povolání v Doksanech

Milena Davídková 6.října 2018

V pátek 5. října 2018 od 20 hodin se v kostele Narození Panny Marie v Doksanech konala pouť za duchovní povolání, které se zúčastnil jako hlavní celebrant litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. V homilii mj. uvedl, že litoměřická diecéze patřila před druhou světovou válkou k diecézi s hojnými duchovními povoláními, které však v důsledku poválečného vysídlení německy mluvícího obyvatelstva ztratila. Jednalo se o více než 700 kněží a 1000 řeholních sester, kteří museli odejít z poválečného Československa. Přirovnal pak toto místo k duchovnímu moři, zatímco dnes si všímáme spíše drobných duchovních pramínků, které však v konečném důsledku mohutní, až se stanou mořem. Po eucharistické adoraci a průvodu na nádvoří doksanského kláštera, představená komunity doksanských premonstrátek sestra Alberta popřála litoměřickému biskupovi Mons. Janu Baxantovi k nastávajícím výročím: 70 let života, 10 let biskupské služby a 45 let od kněžského svěcení. Biskup pak s poutníky usedl v horní místnosti doksanského proboštství k poutnímu agapé.

Poutě za duchovní povolání se v Doksanech konají pravidelně každý první pátek v měsíci od 20 hodin s výjimkou 2. listopadu 2018, kdy církev vzpomíná na všechny věrné zemřelé a v doksanském kostele bude bohoslužba již od 18 hodin. 

5. října 2018, kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: Richard Kavan