Pouť smíření v Hejnicích

Dominik Faustus 11.května 2022

V sobotu 7. května 2022 se v kostele Navštívení Panny Marie v Hejnicích konala mezinárodní pouť za smíření. Mše svaté se zúčastnili poutníci z Čech, Německa a Polska, hlavní celebrantem byl P. Michael Dittrich ze Žitavy.

 Sobota 7. března 2022, kostel Navštívení Panny Marie, Hejnice

Foto: Martina Řehořová